16-017-009

Medisch Frans in de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-017-009
Domein Domaine C
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Frans in de apotheek
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 22/09/2016 20u15 – 22u15
29/09/2016 20u15 – 22u15
06/10/2016 20u15 – 22u15
13/10/2016 20u15 – 22u15
Kava, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen
(duur: 4x2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Stéphane Ostyn,
Taaldocent Medisch Frans Instituut voor Levende Talen KU Leuven
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medisch Frans in de apotheek, hoe communiceren met Franstaligen? Hoe Franstalige gebruiksinstructies geven? Hoe ervoor zorgen dat de patiënt de goede farmaceutische zorg kan krijgen in het Frans. In samenwerking met KAVA wordt de focus gelegd op het verlenen van alle verschillende facetten van farmaceutische zorg aan de hand van uitgewerkte praktijkcasussen (vb. Medicatieschema, uitleggen van beslissingen bij interacties, ingewikkelde posologie,…)
Lessenreeks van 4 avonden van 2 uur
Les 1: 22/9 : Opfrissen Franse medische woordenschat de deelnemers krijgen doosjes geneesmiddelen toegestopt en moeten elkaar de gebruikswijze van het geneesmiddel uitleggen. De eerste les beantwoordt vooral aan de situatie waarbij de patiënt een voorschrift van de dokter heeft voor een bepaald geneesmiddel. De apothekers krijgen woordenschat aangereikt om optimale farmaceutische zorg toe te passen, om gebruiksinstructies te geven (bv. puffer), om advies te verlenen zodat ook de Franstalige patiënten met de juiste boodschap naar huis gaan.
Les 2: 29/9: Deze les is gewijd aan de situatie waarbij de patiënt een klacht heeft zonder voorschrift (zelfzorgadviezen) : een verkoudheid, een opgeblazen gevoel in de buik, … We overlopen de lijst van de meest frequente klachten. In de oefeningen bevinden zich ook mini-conversaties waar de whoam-vragen worden ingeoefend zodat ook in de deze situatie de apothekers over voldoende kennis beschikken om goede farmaceutische zorg te bieden.
Les 3: 6/10: Hier komen vooral de anamneses aan bod; de vraagstelling rond pijn en de meer gespecialiseerde anamneses. De deelnemers krijgen ook fiches met een bepaalde pathologie en spelen om beurt patiënt-apotheker. Hier komt meer specifieke woordenschat aan bod.
Les 4: 13/10: Moment om specifieke vragen te stellen, extra mondelinge oefeningen om de drempelvrees om Frans te spreken te overwinnen, communicatie vaardigheden extra aanscherpen.