16-017-016

Tips & tricks bij tarifering

Uniek nummer Numéro unique 16-017-016
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Tips & tricks bij tarifering
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening, Interprofessioneel overleg
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 20/10/2016
20u30 – 22u30
Kava, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Dina Segers
Apr. Fran Aerts
Mevr. Marleen Roes
Mej. Tanya Mostien
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens de opleiding volgen alle deelnemers 4 workshops over 4 verschillende thema’s

  1. Zorgtrajecten & geschreven vermelding
  2. Zuurstof & MAF
  3. Bandagisterie
  4. Recip-e & weetjes

Tijdens deze workshops worden veel voorkomende, maar minder evidente casussen besproken. We geven een update van de laatste nieuwigheden. Zodat de apothekers op de hoogte zijn en de patiënt meteen duidelijke informatie kunnen geven bv: waar heeft de patiënt recht op in een zorgtraject. Tips & tricks van de kennis uit eigen huis alsook een handige samenvatting die achteraf in de apotheek gebruikt kan worden.