16-017-017

EHBO: reanimeren en defibrilleren

Uniek nummer Numéro unique 16-017-017
Domein Domaine B
# punten # crédits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité EHBO: reanimeren en defibrilleren
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening,
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 7 maart: 20u-23u
Donderdag 24 maart: 9u30-12u30
@ KAVA – Congreszaal
(duur: 3u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Anne Van Roy (7 maart) Guido Luypaert (24 maart)
Lesgevers Rode Kruis Vlaanderen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Reanimeren en defibrilleren: algemene uitleg over reanimatie, gebruik van een defibrillator, veiligheidshouding en inoefenen van deze technieken.