16-017-018

KAVA publieksprijs

Uniek nummer Numéro unique 16-017-018
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité KAVA publieksprijs
Organisator Organisateur KAVA

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening, Interprofessioneel overleg
Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 19 september 2016: 20u15-22u45.
KAVA, Lange Leemstraat 187, 2018 Antwerpen
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.kava.be/publieksprijs 
Spreker Orateur De vijf sprekers zijn allen net afgestudeerde apothekers aan de UA. De namen zijn Caroline Bols, Anne Hanssen, Celine Heylaerts, Janne Marckx en Ilke Reinardts.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De top vijf masterproeven werd geselecteerd door een vakkundige profess(or)ionele jury uit alle masterproeven van het academiejaar 2015-2016 van de Universiteit Antwerpen. Het gaat om werken, die uitgaan van een farmaceutisch zorgprobleem met concrete voorstellen voor actie.

Aan de hand van de beoordeling van een apothekers-jury wordt, in overleg met de UA, de winnaar van de KAVA-prijs bepaald. Doel hierbij is om een werk te selecteren dat niet enkel wetenschappelijk hoogstaand, maar ook voldoende praktijkgericht is. Tijdens de plechtige proclamatie zal de winnaar bekendgemaakt worden.

Daarnaast krijgen de studenten zelf de mogelijkheid om hun werk tijdens de KAVA-publieksprijs voor te stellen aan apothekers, vrienden, familie … Hierbij bepaalt het publiek de winnaar. Tijdens deze avond zullen de net afgestudeerde UA-studenten kort (15 tot 20´) hun masterproef toelichten.

De titels van de geselecteerde werken worden begin september bekendgemaakt, maar u kan u nú al inschrijven voor een avond vol ‘jong geweld’, ambitie en bruisende ideeën.