16-019-001

De apotheker van morgen 

Uniek nummer Numéro unique 16-019-001
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De apotheker van morgen 
Organisator Organisateur Kempische farmaceutische kring (KFK)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Data en plaatsen Dates et lieus 12 januari in Oud-Turnhout en op 26 januari in Geel
 (duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur  Gastspreker: Daniel Schuermans, Lung technician, UZ Brussel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vormings/netwerkavond voor apothekers en thuis-verpleegkundigen met als thema ‘De apotheker van morgen’. 
Workshop ‘De apotheker als adviseur voor de patiënt’
Gastspreker: Daniel Schuermans, Lung technician, UZ Brussel VUBMede-auteur van het recent verschenen boek: ‘Inhalatieboek: Praktische gids voor zorgverleners’