16-020-001

Tandhygiëne

Uniek nummer Numéro unique 16-020-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Tandhygiëne
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 19 januari 2016 om 20u
Mees Management apotheek: Schurhovenveld 2441, 3800 Sint-Truiden
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Eric Thevissen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tanden poetsen is een zo evidente en ingeburgerde gewoonte in onze maatschappij dat de vraag zelfs niet gesteld wordt of het poetsen van onze gebitselementen ook aan bepaalde voorwaarden moet voldoen. Daar knelt echter het schoentje.

We leren met z’n allen poetsen bij het doorbreken van de eerste tanden op aangeven van de ouders. Tandartsen merken dat vele mensen op zijn volwassen leeftijd dezelfde poetstechniek zijn blijven gebruiken, ondanks het feit dat ze intussen geen melkgebit meer hebben. Literatuur geeft enerzijds aan dat men het tot op heden nog niet eens is over de ’ideale’ poetstechniek, maar anderzijds zijn de criteria nodig om een gezonde dentitie te behouden, duidelijk gekend en beschreven.

Naast het niet aflatende cariësprobleem komt vanaf 35 jarige leeftijd een andere bedreiging opduiken die we samenvatten als tandvleesproblematiek of ‘parodontale aandoeningen’. Het is de kunst om zoveel mogelijk preventief te werk te gaan om te verhinderen dat tandvlees gaat bloeden en terugtrekken of in een verder stadium, dat tanden loskomen. Het is belangrijk dat de professie en dat behelst iedereen die advies geeft aan patiënten,  juiste en evidence-based informatie aanbiedt zodat patiënten niet in de war geraken en de essentie missen bij tegensprekende berichten. We zullen tijdens de presentatie ingaan op het ontstaan en de behandeling  van tandvleesproblemen met de nadruk op de input van de patiënt via eigen mondzorg.