16-020-002

Verpleegkundig instrumentarium – consequenties voor de officina apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-020-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Verpleegkundig instrumentarium – consequenties voor de officina apotheek
Organisator Organisateur Apotheken MEES

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; voorgaandelijke inschrijving verplicht
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 23 februari 2016 om 20u
Mees Management apotheek: Schurhovenveld 2441, 3800 Sint-Truiden
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dhr Peter Eycken – verpleegkundige + opleider
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
-Blaassondes
-Voedingssondes gastro en TPN
-Stoma en verbanden
-Peritoneale dialyse