16-028-007

Medicatieschema en transmuraal medicatiebeleid: de volgende stap

Uniek nummer Numéro unique 16-028-007
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatieschema en transmuraal medicatiebeleid: de volgende stap
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 12 mei 2016 om 20u30
KOVAG, Kortrijksesteenweg 157, 9830 Sint-Martens-Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr Marleen Haems, directeur Beroepsmanagement KOVAG
Apr Carolien Bogaerts, coördinator beroepsontwikkeling KOVAG
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Veel patiënten met polymedicatie hebben echt nood aan een medicatieschema. We maken er wel allemaal, maar er echt een dagelijkse dienstverlening van maken blijft moeilijk. We stellen vast dat er heel wat inspanningen zijn voor transmurale communicatie, maar ook daar blijft de samenwerking eerder moeizaam.

  • Hoe zet je de volgende stap?
  • Hoe ver sta je?
  • Welke richting wil je uitgaan?
  • En hoe geraak je er?

KOVAG helpt je om, ongeacht het niveau dat je nu hebt, nét dat stapje verder te gaan.