16-028-009

Navorming: Diabetes behandelen… is opvoeden

Uniek nummer Numéro unique 16-028-009
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Navorming: Diabetes behandelen… is opvoeden
Organisator Organisateur KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 22/09/2016 van 20u tot 23u
Locatie: Feestzaal Sparrenhof – Brugsesteenweg 183 – 9900 Eeklo
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Evelyne Declercq; Endocrinoloog AZ Alma
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De activiteit betreft een multidisciplinaire navorming voor apothekers en huisartsen over diabetes, waarbij enerzijds plenair een update zal gegeven worden over de medicatie voor diabetespatiënten en waarbij anderzijds in kleinere multidisciplinaire groepen zal gesproken worden over verschillende diabetesthema’s,  zoals complicaties van diabetes, leven met diabetes…