16-032-001

Fytotherapie in de praktijk

Uniek nummer Numéro unique 16-032-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Fytotherapie in de praktijk
Organisator Organisateur Cvba Vooruit nr 1

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening – toegankelijk voor apothekers van COOP apotheken
Data en plaatsen Dates et lieus 26.04.2016 van 19u30 tot 22u30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr.Apr. G. Laekeman
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Interactieve avond over de zelfkennis van fytotherapeutische specialiteiten