16-033-002

Medicatiehistorieken: een benadering door apothekers en huisartsen samen

Uniek nummer Numéro unique 16-033-002
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medicatiehistorieken: een benadering door apothekers en huisartsen samen
Organisator Organisateur Braxburg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle oficina apothekers (tit. + adj.) van apotheken, aangesloten bij Braxburg
Data en plaatsen Dates et lieus 17/11/2016 – 20u00
(duur: 1.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.braxburg.be
Spreker Orateur Prof Guido De Meyer, Gewoon hoogleraar, UA, dep Farmacie
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Medicatiehistorieken: apothekers en huisartsen discussiëren samen en zoeken naar consensus aan de hand van een aantal interessante casussen