16-035-003

Multidisciplinair overleg: statines

Uniek nummer Numéro unique 16-035-003
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinair overleg: statines
Organisator Organisateur Escapo

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg- toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 29 november 2016 (20u30 – 21u: exact startuur nog te bepalen)
in de regio van het WZC De Buurt te Zoersel (exacte locatie nog te bepalen)
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr Anneleen Janssen, medewerker bij de wetenschappelijke informatiedienst van Escapo CV.
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Gebruiksadviezen en –waarschuwingen van statines komen aan bod (innametijdstip, gebruik van pompelmoessap, …)

Het mechanisme, de klinische relevantie, de risicofactoren en de afhandelmogelijkheden van de interactie van statines met azoolantimycotica en macroliden (risico op rhabdomyolyse) worden besproken.

De nadruk ligt op een praktijkgerichte afhandeling waarbij concrete onderlinge afspraken gemaakt zullen worden tussen artsen, apothekers en verpleegkundigen over de te ondernemen actie.