16-040-003

Gewenste therapeutische straling versus ongewenste straling bij een ongeval

Uniek nummer Numéro unique 16-040-003
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Gewenste therapeutische straling versus ongewenste straling bij een ongeval
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle Limburgse apothekers en/of leden KLAV.
Data en plaatsen Dates et lieus 20 oktober 2016 – Ilgatlaan 3 te 3500 Hasselt (zaal Galenus)
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. med Lodewijk Van Bladel, Senior deskundige stralingsbescherming, Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Wetenschappelijke opfrissing van kennis omtrent straling in het kader van de actuele problematiek met als missie een bijdrage aan de bescherming van de bevolking tegen de risico’s van ioniserende straling.

  • Beknopt rappel met betrekking tot fenomeen radioactiviteit en ioniserende straling
  • Belangrijkste biologische effecten van straling
  • Toepassingen van straling en radioactiviteit in de geneeskunde, o.m. in de radiotherapie
  • Nucleaire en radiologische incidenten en ongevallen: risico’s en beschermingsprincipes met bijzondere aandacht voor het gebruik van stabiel jodium
  • Bespreking receptuur van jodiumhoudende oplossingen en verplichte stocks aan jodiumhoudende basisprodukten.