16-040-004

Infoavond Recip-e: stand van zaken – actualiteiten (besparingsmaatregelen) /

Soirée d’information concernant les changements actuels à propos des ordonnances électroniques – (mesures d’économies)

Uniek nummer Numéro unique 16-040-004
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond Recip-e: stand van zaken – actualiteiten (besparingsmaatregelen) /
Soirée d’information concernant les changements actuels à propos des ordonnances électroniques – (mesures d’économies)
Organisator Organisateur KLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle Limburgse apothekers en/of leden KLAV.
Data en plaatsen Dates et lieus
  • 20 december 2016 (Hasselt – Zaal Galenus – Ilgatlaan 3 – 3500 Hasselt)
  • 21 december 2016 (Luik – Park Inn – Rue de l’Aéroport 14, 4460 Grâce-Hollogne)

(duur: 2u)

Taal/Talen Langue(s) NL&FR
Website Site web
Spreker Orateur
  • Evy Dreesen (Hasselt); Business Proces Manager
  • Karolien Delnat (Luik); Communicatieverantwoordelijke KLAV
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vanaf 1 januari 2017 zal het elektronische voorschrift primeren als enig geldig voorschrift. 
Maar wat betekent dit nu in de praktijk? Hoe werkt Recip-e bij de arts en de apotheker? Welke problemen zijn er nog?  
Hoewel er nog heel wat onduidelijkheden zijn rond Recip-e, geeft KLAV-LTD u op deze infoavond een stand van zaken.