16-041-001

De wondere wereld van wondzorg : een praktische benadering

L’ABC des soins de plaies : une approche pratique

Uniek nummer Numéro unique 16-041-001
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De wondere wereld van wondzorg : een praktische benadering
L’ABC des soins de plaies : une approche pratique
Organisator Organisateur Sanofi Belgium & Mölnlycke Health Care

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 2016
(duur: 1u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur – Frans Meuleneire – Wondzorgexpert, Zorg- en dienstencentrum De Parel en St Elisabeth ziekenhuis Zottegem
– Chrtistian Thyse – Inf. Stomathérapeute, Clinicien Plaie et Cicatrisation
– Patricia Wijnands, Wondzorgverpleegkundige, ZNA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
1 uur durende interactieve sessie (interactive voting ) met volgende inhoud

  • Richtlijnen rond wondzorg en goede wondheling
  • Rol van de apotheker
  • Verzorging van acute en chronische wonden
  • Casuïstiek