16-044-001

Zelfzorgadvies in de apotheek: Infoavond rond farmaceutische zorg mbt anale klachten, oogaandoeningen, mond-lippen-tanden

Uniek nummer Numéro unique 16-044-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Zelfzorgadvies in de apotheek: Infoavond rond farmaceutische zorg mbt anale klachten, oogaandoeningen, mond-lippen-tanden
Organisator Organisateur Apotheken De Voorzorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers van apotheek De Voorzorg
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 2 februari 2016
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Kreemers Koen (apotheker) , Jennart  Stephanie(apotheker) en Ann Van Doren (apotheker)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een theoretische uitleg gevolgd door een interprofessioneel overleg aan de hand van een drietal casussen per onderwerp