16-044-002

EHBO avond

Uniek nummer Numéro unique 16-044-002
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité EHBO avond
Organisator Organisateur Apotheken De Voorzorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; oefening – toegankelijk voor apothekers van apotheek De Voorzorg
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 10 mei
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Georganiseerd in samenwerking met het rode kruis , er wordt 1 lesgever per 15 personen voorzien
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een theoretische uiteenzetting over de diverse aspecten rond reanimeren gevolgd door een praktische toepassing in kleinere groepjes