16-045-001

E-health Brussel

Uniek nummer Numéro unique 16-045-001
Domein Domaine C
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité E-health Brussel
Organisator Organisateur UPB-AVB

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les. Interprofessioneel overleg. 
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 26 januari 2016 
20u-22u
UPB-AVB, Kolonel Bourgstraat 127-129 bus 4, 1140 Brussel
(durée: 2h)
Taal/Talen Langue(s) FR & NL
Website Site web www.upb-avb.be
Spreker Orateur Ulrike Dragon (Huis voor Gezondheid)
Laure Geslin (UPB-AVB)
Thibaut Duvillier, adjunct administrateur-generaal, eHealth-platform
Thomas Van Langendonck, business expert Vitalink, Agentschap Zorg en Gezondheid
Pablo d’Alcantara,  projectdirecteur,  Abrumet vzw
Minister Didier Gosuin, bevoegd voor het Brusselse Gezondheidsbeleid
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tweetalig congres voor brusselse apothekers en huisartsen:
“Wat betekent e-health voor het Brusselse zorglandschap en hoe kunnen initiatieven als het eHealth-platform, het Brussels Gezondheidsnetwerk (Abrumet) en Vitalink de samenwerking tussen huisartsen en apothekers ondersteunen?”
Een spreker van respectievelijk eHealth, Vitalink en Abrumet zal telkens het woord nemen om elk van deze projecten praktisch uit de doeken te doen. Tot slot zal de Brusselse minister van Gezondheid, Didier Gosuin, het congres afronden met zijn politieke visie voor de e-gezondheidszorg in het Brusselse Gewest.
Inleiding: onze tools voor een medisch-farmaceutisch overleg
Door mevr. Ulrike Dragon (Huis voor Gezondheid) en mevr. Laure Geslin (AVB)
Geïnformeerde toestemming, SUMEHR, het elektronisch voorschrift, het medicatieschema…
Welke concrete diensten en toepassingen kunt u gebruiken in uw praktijk?
eHealth:  het federale platform
Door dhr. Thibaut Duvillier, adjunct administrateur-generaal, eHealth-platform
Vitalink: het platform van de Vlaamse overheid
Door dhr.  Thomas Van Langendonck, business expert Vitalink, Agentschap Zorg en Gezondheid
Het Brusselse Gezondheidsnetwerk: het regionale netwerk
Door dhr. Pablo d’Alcantara,  projectdirecteur,  Abrumet vzw
De toekomst van e-health in Brussel
Door mijnheer de minister Didier Gosuin, bevoegd voor het Brusselse Gezondheidsbeleid