16-046-001

De toekomst van uw apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-046-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De toekomst van uw apotheek
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Te Kortrijk: 25/02/2016: Kulak, Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk Aula A 214 van 20 u. tot 22 u.
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Gunther Kerkhof; Lic. TEW, erkend boekhouder-fiscalist, zaakvoerder Accofisc Kortrijk
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
We bekijken samen welke invloed deze evoluties op de strategie voor uw apotheek hebben: aanbod, personeelsbeleid, locatie, inrichting, samenwerking en fusie.

  • Wat zijn de tendensen met betrekking tot omzet en winstmarge?
  • De vergoeding voor de apotheker, waaronder TPE (tarifering per eenheid): Wat zijn de consequenties?
  • Is de toekomst aan de internetapotheek of de nieuwe supermarktapotheek?