16-046-002

Farmacotherapeutisch bijblijven

Uniek nummer Numéro unique 16-046-002
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmacotherapeutisch bijblijven
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 (2 blok B)
Locatie: auditorium E (20.30-22.30)
Woensdag 17 februari 2016
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Moderators: Prof. Dr. R. Vander Stichele, Dr. J. Lannoy
20.30     Farmacotherapeutische actualiteit
20.30   Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
21.00   Voorschrijfprofielen: Prof. Dr. R. Vander Stichele
21.30     Zwangerschap, borstvoeding en chronische medicatie bij
                – astma: Dr. T. Malfait
                – hypertensie: Prof. Dr. T. De Backer
                – coördinatie: Prof. Dr. K. Roelens
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Farmacotherapeutische actualiteit