16-046-003

Parkinson

Uniek nummer Numéro unique 16-046-003
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Parkinson
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Kortrijk: dinsdag 12 april 2016 : Kulak, Aula A 214,Etienne Sabbelaan 53,Kortrijk 20.30 u.
Gent : woensdag 20 april 2016 : Kovag, Kortrijksesteenweg 157, St. Martens-Latem. 20.30 u
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Dokter Luc Algoed, neuroloog, Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Parkinson werd vroeger al eens omschreven als de ziekte van de “oude bevende man”. Deze neurodegeneratieve aandoening komt echter ook voor bij jongere mensen en evenveel bij mannen als vrouwen. In België lijden ongeveer 35000 mensen aan de ziekte. Met de veroudering van de bevolking zal dit aantal ongetwijfeld toenemen. Belangrijk genoeg dus voor een volledig update in alle aspecten : anatomie van de ziekte, diagnose ook met de modernste technieken, risicofactoren, etiologie en pathogenese en uiteraard ook de farmacotherapeutische behandeling. Ook hier zijn recent nieuwe technieken beschikbaar gekomen…