16-046-004

Farmacotherapeutisch bijblijven

Uniek nummer Numéro unique 16-046-004
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmacotherapeutisch bijblijven
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 18 mei 2016 Universitair Ziekenhuis Gent Auditorium E – 20.30-22.30
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
http://www.ugent.be/ge/nl/voor-studenten/opleidingsinfo/alumniverenigingen/gen
Spreker Orateur Prof. Dr. Thierry Christiaens, Dr. Jaak Lannoy, , Dr. Peter Muylaert, Prof. Dr. Tine De Backer, Dr. Thomas Malfait, Prof. Dr. Eric Derom, Prof. Dr. Mirko Petrovic
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Farmacotherapeutisch Bijblijven 18 mei 2016 
Moderators: Prof. Dr. S. Rottey, Dr. J. Lannoy
20.30 Farmacotherapeutische actualiteit: Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. T. Christiaens
21.00 Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. S. Rottey
21.30  Kan medicatie geheugenstoornissen voorkomen?: Prof. Dr Petrovic
22.00    Zwangerschapsbraken: Prof. Dr. K. Roelens