16-046-006

Vermoeidheid en inflammatoir darmlijden

Uniek nummer Numéro unique 16-046-006
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Vermoeidheid en inflammatoir darmlijden
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus – Maandag 12 december 2016 Kulak  Etienne Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk
– Maandag 19 december 2016 Zaal Kovag Kortrijksesteenweg 157, 9830 St-Martens Latem
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
 1. “Moeheid”:
   1. Definities
   2. Epidemiologie
   3. Oorzaken
   4. Chronisch vermoeidheidssyndroom
   5. Evaluatie
   6. Behandeling met veel aandacht voor geneesmiddelen
 1. Moeheid en inflammatoir darmlijden