16-046-008

De veiligheid van cosmetica

Uniek nummer Numéro unique 16-046-008
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De veiligheid van cosmetica
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Kortrijk:  maandag 19 december 2016 Kulak, Aula B422 in hal B,Etienne Sabbelaan 53,Kortrijk  20.30 u.
– Gent : woensdag 21 december 2016 : Kovag, Kortrijksesteenweg 157, St. Martens-Latem. 20.30 u
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Professor Vera Rogiers
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De veiligheid van cosmetica.

  • Welke stoffen worden gebruikt? Waarvoor kunnen ze gebruikt worden? Zijn zij gevaarlijk voor de gezondheid van de gebruiker?
  • Welke letsels kunnen zij veroorzaken?

De  diverse medicamenteuze behandelingen van infecties, allergie, huidletsels…. worden besproken.

Er zal ook aandacht besteed worden aan de toxische effecten op personen die dagelijks door hun beroep met diverse cosmetische preparaten in contact komen.