16-046-009

Farmacotherapeutisch bijblijven

Uniek nummer Numéro unique 16-046-009
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Farmacotherapeutisch bijblijven
Organisator Organisateur SWAV&KOVAG

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus woensdag 14 december 2016 (20.30-22.30)
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Moderatoren: Prof. Dr. Tine De Backer, Dr. Jaak Lannoy

Farmacotherapeutische actualiteit          

– 20.30 Nieuwe en verdwenen geneesmiddelen: Prof. Dr. Thierry Christiaens

– 21.00 Algemeen literatuuroverzicht en recente literatuur: Prof. Dr. Tine De Backer

– 21.30 Plaats van de pulmonaire anticholinergica: Dr. Thomas Malfait

– 21.45 Inhalatiedevices: Prof. Dr. Eric Derom