16-046-010

Studieavond Puffers up to date

Uniek nummer Numéro unique 16-046-010
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Studieavond Puffers up to date
Organisator Organisateur SWAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 6 juni 2016 van 20u30 tot 22u30 
KULeuven campus Kulak Kortrijk, E. 
Sabbelaan 53 in Kortrijk
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.swav.be
Spreker Orateur Sylvie Decabooter & Wim Janssens
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Er is heel wat controverse over (non-)indicatie van inhalatietherapie alsook over het correct technisch gebruik van deze geneesmiddelen.

In deze studieavond krijgt u door Prof.dr. Wim Janssens (adjunct-kliniekhoofd Pneumologie, UZ Leuven) een evidence-based overzicht van de situaties waarbij het gebruik van inhalatietherapie (niet) aangewezen is.

Een actueel marktoverzicht van de vele puffers en de samenstelling en specificiteit ervan wordt u geboden door Sylvie Decabooter (OLV van Lourdes, Waregem). De studieavond zal aan de hand van een case study ingeleid worden door dr. Matthias Leys (AZ Groeninge, Kortrijk)

Moderator Dr. Mathias Leys, Pneumologie AZ Groeninge Kortrijk