16-051-002

Seizoensvaccinatie 2016: Nieuwe VAN-campagne van de Vlaamse apotheker

Uniek nummer Numéro unique 16-051-002
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Seizoensvaccinatie 2016: Nieuwe VAN-campagne van de Vlaamse apotheker
Organisator Organisateur Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 30 augustus 2016 om 19:30, Roeselare, Kwadestraat 153 bus 17 september 2016 om 19:30, Antwerpen, Lange Leemstraat 187
20 september 2016 om 19:30, Kortrijksesteenweg 157,  St-Martens-Latem
26 september 2016 om 19:30, Brabant 
27 september 2016  om 19:30, Hasselt, Ilgatlaan 3
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web  http://www.vlaamsapothekersnetwerk.be/
Spreker Orateur  Prof. Pierre Van Damme;
Gewoon hoogleraar in de vaccinologie en infectieziekten
Instituut voor vaccins en infectieziekten, Universitaire Instelling Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
-Aandachtspunten influenza vaccinatie – duur: 50 min.Komen aan bod: doelgroep, bereik (huidig en gewenst bereik in de verschillende subpopulaties), voor- en nadelen inclusief gevolgen van niet-vaccinatie, keuze vaccin, samenwerking met andere eerstelijnszorgverstrekkers.
-Aandachtspunten pneumokokken vaccinatie bij 65+: duur 50 min.
Komen aan bod: doelgroep, bereik (huidig en gewenst bereik in de verschillende subpopulaties), voor- en nadelen inclusief gevolgen van niet-vaccinatie, keuze vaccin (13-stammig of 23 stammig, wanneer welk vaccin), samenwerking met andere eerstelijnszorgverstrekkers. 
-Seizoensvaccinatie : aanpak in de Vlaamse apotheek – VAN-campagne: duur: 20 min.
Komen aan bod: concrete aanpak in de apotheek – VAN communicatie- en ondersteuningscampagne