16-053-001

Vluchtelingen en de gezondheidszorg: een praktische handleiding voor de apotheker

Uniek nummer Numéro unique 16-053-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Vluchtelingen en de gezondheidszorg: een praktische handleiding voor de apotheker
Organisator Organisateur Farmant VZW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 21 april 2016 om 20.30u
Gebouw S, Zaal S1, Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Anna Van der Borght,
Deskundige recht op gezondheidszorg, Atlas- Integratie en Inburgering Antwerpen
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens deze eerste voordracht van het jaar willen we inspelen op de actualiteit door een uitzetting over de toegang van vluchtelingen tot de gezondheidszorg. Onze spreker zal trachten een antwoord te geven op onder meer volgende vragen:

  • Hoe verloopt de procedure voor asiel?
  • Hoe bepaalt het verblijfsstatuut de terugbetaling van gezondheidszorg?
  • Welke documenten garanderen de apotheker op terugbetaling?
  • Wat kan de apotheker doen als de patiënt niet over dergelijke documenten beschikt?
  • Op welke medicatie heeft iemand zonder ziekteverzekering recht en wie betaalt hiervoor?