16-053-002

Een praktische kijk op orale chemotherapeutica

Uniek nummer Numéro unique 16-053-002
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Een praktische kijk op orale chemotherapeutica
Organisator Organisateur Farmant VZW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 10 mei 2016, 20.30 uur
Gebouw S, Zaal S1, Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Apr. Tine Hendrickx; Ziekenhuisapotheker in AZ Sint-Lucas
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De orale chemotherapeutica spelen een steeds grotere rol in de behandeling van ambulante kankerpatiënten. Ze bieden dan ook vele voordelen ten opzichte van de parenterale chemotherapeutica.

Met deze voordracht proberen we een brug te slaan tussen de ziekenhuisapotheek en de officina-apotheek. Er zal worden ingegaan op het werkingsmechanisme van de verschillende klassen van orale antitumorale producten, de aandachtspunten en adviezen bij aflevering en interacties met andere geneesmiddelen.

Eveneens zal het ROTS-project (Raadpleging Orale antitumorale-Therapie Sint-Lucas) van het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent worden toegelicht. Dit project is een voorbeeld van hoe persoonlijke begeleiding van kankerpatiënten bij het gebruik van hun medicatie kan bijdragen tot het verbeteren van de therapietrouw en bovendien kostenbesparend kan werken.