16-053-005

De nieuwe geneesmiddelen van 2016

Uniek nummer Numéro unique 16-053-005
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De nieuwe geneesmiddelen van 2016
Organisator Organisateur Farmant VZW

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Maandag 19 december 2016, 20.30 uur
Plaats: Gebouw Q, Promotiezaal, Campus Drie Eiken, Universiteit Antwerpen
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. apr. Jurgen Joossens
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Tijdens deze laatste voordracht van het Farmant-jaar zullen de volgende nieuwe innovaties en geneesmiddelen in de behandeling van chronische inflammatoire aandoeningen worden besproken:

  • Ikervis® bevat ciclosporine A, is goedgekeurd in Europa en wordt gebruikt bij droge ogen. Het bijzondere aan dit product is de formulatie die eenmaal daagse dosering toelaat.
  • Xiidra® (lifitegrast), deze lymphocyte function-associated antigen-1 antagonist is de eerste door de FDA goedgekeurde behandeling voor zowel de kentekens als de symptomen van droge ogen.
  • Cosentyx®, met als actief bestanddeel secukinumab, is een monoklonaal antilichaam gericht tegen interleukine-17A, een nieuw therapeutisch doelwit bij psoriasis.