16-054-001

E-learning Kinderziekten

Uniek nummer Numéro unique 16-054-001
Domein Domaine A
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité E-learning Kinderziekten
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Op eigen initiatief van de apotheker
(duur: 30 minuten)
Taal/Talen Langue(s) NL / FR
Website Site web
Spreker Orateur  
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De E-learning bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van kinderziekten:
-Enkele kinderziekten onder de loep
-Kinderziekten zonder exantheem
-Kinderziekten met exantheem
-Samenvattend algoritme i.g.v. vlekjes bij kinderen
-Koorts en meetmethodes bij kinderen
-Vaccinatieschema & doorverwijscriteria
-Test op het einde