16-054-002

E-learning koorts bij kinderen  

Uniek nummer Numéro unique 16-054-002
Domein Domaine A
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité E-learning koorts bij kinderen  
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Op eigen initiatief van de apotheker
(duur: 30 minuten)
Taal/Talen Langue(s) NL / FR
Website Site web
Spreker Orateur  
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De E-learning bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van koorts bij kinderen:
-Koorts en meetmethodes bij kinderen
-Doorverwijscriteria
-Koortsremming bij kinderen
-Enkele algemeenheden
-Koortsremmers bij kinderen
-Quiz op het einde