16-054-008

De farmacotherapeutische benadering van pijn (Webinar)

Uniek nummer Numéro unique 16-054-008
Domein Domaine A
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité De farmacotherapeutische benadering van pijn (Webinar)
Organisator Organisateur Johnson & Johnson Consumer

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature vorming op afstand, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus online beschikbaar
(duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Apr. Lies Leemans (Nl)
Apr. Isabelle Defrance (Fr)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het Webinar bestaat uit verschillende hoofdstukken die dieper ingaan op de verschillende aspecten van pijn:
Inleiding
Verwachtingen van je patiënt met pijn
Fysiopathologie van pijn
OTC-medicatie bij pijn
Frequente pijnklachten en mogelijke zelfzorg
Test uw kennis – eindtest