16-057-001

Multidisciplinaire navorming diabetesmedicatie

Uniek nummer Numéro unique 16-057-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire navorming diabetesmedicatie
Organisator Organisateur LMN Dijle en Nete

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 24 maart 2016, 21u-23u30,
Zaal Familia, Kleinmannekensstraat te Putte
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Endocrinologen regionale ziekenhuizen:
Dr. Kathleen Bollaerts
Dr. Bart Vets
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Diabetes Type 2: Via de nier het hart verbeteren? (SGLT-2-inhibitoren)
  • GLP-1 analogen: wie ziet door de bomen het bos nog?