16-058-004

Pneumokokken- en griepvaccinatie anno 2016

Uniek nummer Numéro unique 16-058-004
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Pneumokokken- en griepvaccinatie anno 2016
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 21 juni 2016 om 20:30
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur Dr. Wim Terryn; Arts specialist in de infectieziekten
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Eerst wordt kort wat geschiedenis en context geschetst: over het uitroeien van de pokken, de miljoenen doden door de Spaanse griep, poliomyelitis, Ebola en Zika.

Anderzijds gaat men dan dieper in op het belang van griep- en pneumokokkenvaccinatie. Wie is de doelgroep voor vaccinatie? Vooral voor pneumokokkenvaccinatie verschillen de thema’s van patiënt tot patiënt. Wat is de efficiëntie van vaccinatie? Welke zijn de bijwerkingen en wat is waar van de vele verhalen die verteld worden hierover.