16-058-007

Infoavond anticonceptie: Was het nu Louise, Yasmin of Annabelle?

Uniek nummer Numéro unique 16-058-007
Domein Domaine A
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infoavond anticonceptie: Was het nu Louise, Yasmin of Annabelle?
Organisator Organisateur De Westvlaamse Apothekersvereniging

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 16 november 2016, 20u-22u
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web www.dewestvlaamse.be
Spreker Orateur – Apr. Edwin Hoet, werkzaam bij HRA-pharma
– Anneleen Versnick, medisch afgevaardigde, werkzaam bij Sandoz
– Cecile Janssenswillen, Senior Medical Advisor, werkzaam bij Bayer
– Lut Crabbé, Medical Science Liaison Manager, werkzaam bij Mithra
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Eleonore, Denise, Nora, Annais, … wie ziet door de pillen nog het bos? De Young Pharmacists brengen duidelijkheid in de wereld van anticonceptie. Tijdens een praktische workshop met een doorschuifsysteem komen volgende aspecten aan bod:

  • Algemene inleiding: menstruele cyclus
  • Orale vormen en minipil
  • Niet-orale vormen (prikpil, pleisters, vaginale ring, spiraal)
  • Pil vergeten: wat nu?
  • Noodpil