16-066-001

Multidisciplinaire behandeling en opvolging van chronische nierinsufficiëntie

Uniek nummer Numéro unique 16-066-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinaire behandeling en opvolging van chronische nierinsufficiëntie
Organisator Organisateur Huis voor Gezondheid

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 10 mei 2016, 12u30-14u30
VUB Campus Jette – faculteit Geneeskunde & Farmacie
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. An Van Audenhove; nefroloog – Sint Elisabethziekenhuis, Ukkel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
  • Belang detectie chronische nierinsufficiëntie
  • Incidentie nierinsufficiëntie
  • Stadia van nierinsufficiëntie en oorzaken
  • Preventie & progressie nierinsufficiëntie
  • Opvolging & verwikkelingen chronische nierinsufficiëntie
  • Wanneer doorverwijzen?
  • Zorgtraject