16-086-001

Opleiding voor stagemeesters en stagiairs van de opleiding farmacie UGent/VUB: farmaceutische zorg bij rhinitis

Uniek nummer Numéro unique 16-086-001
Domein Domaine B
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Opleiding voor stagemeesters en stagiairs van de opleiding farmacie UGent/VUB: farmaceutische zorg bij rhinitis
Organisator Organisateur UGent, Eenheid Farmaceutische Zorg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor apothekers, stagemeesters UGent, stagemeesters VUB, academiejaar 2016-2017 
Data en plaatsen Dates et lieus 20 oktober 2016, 20u15, voor stagemeesters van de stagiairs VUB, Campus Jette, Laarbeeklaan 103, 1090 Brussel
25 oktober 2016, 20u15, voor stagemeesters van de stagairs UGent, Ottergemsesteenweg  460, 9000 Gent
(duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof dr. apr. Koen Boussery , UGent, Faculteit Farmaceutische Wetenschappen, Eenheid Farmaceutische Zorg
Prof dr. Philippe Gevaert,  UGent, Faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen, Vakgroep Neus-, keel- en oorheelkunde
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Opleiding voor stagemeesters en stagiairs met als onderwerp “farmaceutische zorg bij rhinitis”.   Prof Gevaert bespreekt de epidemiologie, de doelstelling en de  richtlijnen in de behandeling (zowel niet-medicamenteus als medicamenteus, met focus op medicamenteuze behandeling)

Als tweede deel van de avond bespreekt prof Boussery de farmaceutische zorg bij rhinitis. De medicatiebegeleiding (indicatie, gebruiksinstructies, bijwerkingen,….) en de medicatiebewaking (geneesmiddelinteracties, contra-indicaties,…) van de meest gebruikte geneesmiddelen bij de behandeling van rhinitis wordt besproken.