16-088-001

Acuut en Chronisch hartfalen

Uniek nummer Numéro unique 16-088-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Acuut en Chronisch hartfalen
Organisator Organisateur ToFaMed

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 20 december 2016 om 20:30.  Museumkafee , Kielenstraat 15 te Tongeren
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. David Verhaert; Arts-specialist  vh ZOL
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Onderscheid acuut en chronisch hartfalen.
Er wordt vooral ingegaan op de hedendaagse aanpak van chronisch hartfalen. Hierin zijn verschillende varianten die elk op een specifieke manier worden aangepakt.