16-101-001

Incretinemimetica in de praktijk van de apotheek

Uniek nummer Numéro unique 16-101-001
Domein Domaine A
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Incretinemimetica in de praktijk van de apotheek
Organisator Organisateur LMN Druivenstreek

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Oefening; Interprofessioneel overleg
Data en plaatsen Dates et lieus 12 april, 20uur tot 22uur
7 juni, 20 uur tot 22uur 
In het Medisch Centrum voor Huisartsen, te Wezembeek-Oppem
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Marleen Goossens, Verpleegkundige, diabeteseducator
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Zeer praktische navorming ‘incretines in de praktijk van de apotheek’. De werking en gebruik van de verschillende incretines wordt toegelicht. Van de incretines zullen ook stalen aanwezig zodat de deelnemers er beter kennis van krijgen.