16-114-001

Pain in practice – Pijnbeleid bij neuropatische pijn

Uniek nummer Numéro unique 16-114-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Pain in practice – Pijnbeleid bij neuropatische pijn
Organisator Organisateur aMACE

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Dinsdag 23 februari 2016 vanaf 20u30 (welkom vanaf 20 uur)
Concertgebouw – ‘T Zand 34, 8000 Brugge
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL 
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Mayken Gorissen, anesthesiste-algoloog, Pijnkliniek – AZ Sint Jan Brugge-Oostende
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Deze les biedt aan officina-apothekers een overzicht van het huidig pijnbeleid bij neuropatische pijn. Definitie, classificatie, prevalentie, diagnosestelling, ontstaansmechanisme, symptomen en therapeutische aanpak komen aan bod. Telkens wordt het verschil met nociceptieve pijn aangehaald. De nadruk wordt gelegd op medicamenteuze behandeling: behandelingsopties, werkingsmechanismen, richtlijnen en behandelingsdoeleinden worden uitgebreid besproken. Tot slot volgt een woordje uitleg rond de psychosociale impact van neuropatische pijn.