16-116-002

MFO Nieuw Gent: Interactie systemische NSAIDs en antitrombotica

Uniek nummer Numéro unique 16-116-002
Domein Domaine B
# punten # credits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO Nieuw Gent: Interactie systemische NSAIDs en antitrombotica
Organisator Organisateur UGC Nieuw Gent

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Oefening; Interprofessioneel overleg, toegankelijk voor alle officina-apothekers uit Nieuw Gent
Data en plaatsen Dates et lieus 07/09/2016 Rerum Novarumplein 182 9000 Gent
(duur 3u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Moderator: Ellen van Leeuwen, huisarts
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Bespreking van de interactie systemische NSAIDs en antitrombotica op een MFO voor huisartsen en apothekers in de wijk Nieuw Gent.
Besproken items:
-Casussen
-Stappenplan
-Farmacologische alternatieven voor een NSAID. Geschiktheid van NSAID.
-Maagbescherming bij een NSAID.
-Afspraken apothekers en huisartsen in Nieuw Gent