16-118-001

Risicomanagement: wanneer tussenkomen bij melding van zeldzame, maar ernstige interactie

Uniek nummer Numéro unique 16-118-001
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Risicomanagement: wanneer tussenkomen bij melding van zeldzame, maar ernstige interactie
Organisator Organisateur Georges Verpraet

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Oefening, interactief; toegankelijk voor officina apothekers 
Data en plaatsen Dates et lieus 17 november, 12u45
(duur: 1 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof Gert Laekeman
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Vanuit de apotheek kwam de vraag, hoe je nu in de praktijk moet omgaan met bepaalde interactiemeldingen, waarbij kans op  vóórkomen zeer klein is, maar het risico bij optreden zeer groot is. Vanuit enkele casussen, zal prof Gert Laekeman, sinds 12 november emeritus,  de apothekers een antwoord helpen zoeken en vinden in een interactief overleg.
Casus: 1. voorschrift voor Dextromethorfaan bij patiënt met SSRI gebruik 2. Korte antibioticakuur met Azithromycine in combinatie met chronische QT verlengende medicatie