16-135-001

Medisch Farmaceutisch Overleg: Slaapmedicatie en valpreventie

Uniek nummer Numéro unique 16-135-001
Domein Domaine  B
# punten # credits  5
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Medisch Farmaceutisch Overleg: Slaapmedicatie en valpreventie
Organisator Organisateur BVBA Pharmaconsult

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor wachtkring Beringen
Data en plaatsen Dates et lieus 04/02/2016 van 20u tot 23u30 
Taal/Talen Langue(s)  NL
Website Site web
Spreker Orateur Dr. Elie Balligand (Huisarts Beringen, met ervaring valpreventie)
Apr B Verbeeck
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Samenkomst artsen en apothekers van regio Beringen met korte presentatie over valpreventie (zie website www.valpreventie.be) gegeven door een arts en een apotheker. Nadien casusbespreking in kleine gemixte groepjes. Besluit + evaluatie