16-138-003

WOMEN’S HEALTH

Uniek nummer Numéro unique 16-138-003
Domein Domaine A
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité WOMEN’S HEALTH
Organisator Organisateur Mtouch

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 12/04/16 – Brussel – UPB
13/04 – Luik – APPL
19/04 – Nijvel – CERPAN
26/04 – Antwerpen – KAVA
28/04 – Roeselare – De Westvlaamse Apothekersvereniging
02/06 – Gent – KOVAG
21/11 – Hasselt – KLAV
(duur: 1u30)
Taal/Talen Langue(s) NL & FR
Website Site web http://mtouch.be/events/womens-health/?lang=nl
Spreker Orateur
  1. Prof Dr Serge Rozenberg: Diensthoofd gynaecologie en verloskunde CHU St Pierre te Brussel, Secretaris-Generaal van de European Menopause Society, Board Member van de Belgian Bone Club
  2. Prof Dr Herman Depypere: Kliniekhoofd Vrouwenkliniek UZ Gent, Voorzitter van de Belgische Vereniging voor Menopauze
  3. Dr Mireille Merckx: gynaecoloog, obstetricus, androloog en pediatrisch gynaecoloog . Zij werkt sedert oktober 2012 als staflid in de Vrouwenkliniek van het UZ Gent. Daarnaast is ze consulent pediatrische en adolescente gynaecologie in het UMC Sint-Pieter (Brussel) en in het Paola Kinderziekenhuis (Antwerpen).
  4. Dr Elahe Aghayan: Gynaecologe gespecialiseerd in menopause
  5. Apr Isabelle Defrance: Apotheker gespecialiseerd in gezondheidscommunicatie en opleidingen van apothekers
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Women’s Health: Noodanticonceptie – De (peri)menopauze. Grote fysiologische veranderingen die gepaard gaan met de (peri)menopause. Therapeutisch arsenaal. Criteria die van belang zijn voor een doorverwzijding naar de arts. Aangepaste raad in de officina.