16-138-005

Animal Prevention & Wellbeing

Uniek nummer Numéro unique 16-138-005
Domein Domaine A
# punten # credits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Animal Prevention & Wellbeing
Organisator Organisateur Mtouch

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les – toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 6 september 2016 – Febelco Izegem
8 september 2016 – Febelco Zolder
13 september 2016 – Febelco St. Niklaas
20 september 2016 – Febelco Wijnegem
(duur: 1.5u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://mtouch.be/events/animal-prevention-wellbeing/?lang=nl
Spreker Orateur Dr. Sophie Vandenabeele, Kliniekhoofd dienst dermatologie vakgroep geneeskunde en klinische biologie kleine huisdieren UGENT
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Het verkeerd behandelen van deze ectoparasitaire infestaties kan een lang, duur en in sommige gevallen ontmoedigend proces worden. Een effectieve ectoparasitaire controle start met het corrigeren van een aantal misvattingen over de levenscyclus van de vlo en de teek. Door een beter inzicht in die levenscycli zullen de apothekers een beter en gepersonaliseerd advies kunnen geven aan elke huisdiereigenaar.