16-147-001

Chronische ziekten: ongeneesbaar maar niet onbehandelbaar!

Uniek nummer Numéro unique 16-147-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Chronische ziekten: ongeneesbaar maar niet onbehandelbaar!
Organisator Organisateur LMN Zuid-Oost Limburg in samenwerking met Listel

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 01 maart 2016 om 21.00
(duur: 2u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.listel.be
Spreker Orateur Prof. dr. Johan Menten
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Ondanks de vooruitgang blijven een aantal chronische ziekten moeilijk of niet controleerbaar. Bj deze ziekten ontstaat er soms een soort fatalisme om ofwel toch nog alles te proberen (= therapeutische hardnekkigheid) of dat men juist de schouders moedeloos laat zakken m.a.g. te weinig/te laat aangepaste therapie of zorg. Hoe gaan we als hulpverlener hiermee om? In deze uiteenzetting wordt gewezen op de medische, sociale, psychologische en spirituele opdracht die we als gezondheidswerkers hebben om deze chronisch zieken te behandelen en/of te ondersteunen met goede zorg. Er wordt aandacht besteed aan de rol van de individuele patiënt en de verschillende hulpverleners om de planning van de individuele therapie/zorg zo goed als mogelijk af te stemmen op de wensen en de noden van de patiënt.