16-147-002

Multidisciplinair LMN-symposium: Zelfzorg bij CNI en COPD

Uniek nummer Numéro unique 16-147-002
Domein Domaine A
# punten # crédits 6
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Multidisciplinair LMN-symposium: Zelfzorg bij CNI en COPD
Organisator Organisateur LMN Zuid-Oost Limburg

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus 13 oktober 2016 – vanaf 20:00 uur – 23:00 uur
De Kleine Graaf: Ginstraat 31, 3700 Tongeren
(duur: 3u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web http://www.lmnzuidoostlimburg.be/nl/lmn-zuid-oost-limburg/
Spreker Orateur Mevr. Renate Vanvlijmen; Zorgtrajectpromotor
Dr. Cornelis Tom; Nefroloog
Mevr. Anja Beets; Diëtiste eerste lijn
 Melanie Peeters; Apotheker
Mr. Joris Lens; Kinesitherapeut
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Symposium waarin verschillende beroepsgroepen aan het woord komen over de behandeling en zelfzorg van een patiënt met Chronische nierinsufficiëntie en COPD. Ter inleiding zal de zorgtrajectpromotor uitleg geven over de huidige taken binnen het LMN en de projecten waar ons LMN momenteel mee bezig is.
20.30 u – 21.00 u: Wat is een LMN? – Mevr.  Renate Vanvlijmen
21.00 u – 23.00 u:  Groepsessies
CNI

  • Thuis hemodialyse – Dr. Tom Cornelis
  • Het dieet bij chronische nierinsufficiëntie – Mevr. Anja Beets

COPD

  • Gebruik en hygiëne van puffers en aerosoltoestellen –Mevr. Melanie Peeters
  • Ademhalingstechnieken – Mr. Joris Lens