16-154-001

Infectious diseases in Gynaecology

Uniek nummer Numéro unique 16-154-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Infectious diseases in Gynaecology
Organisator Organisateur Wachtkring apothekers regio Sint-Truiden met steun van Phacobel s.a.

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les, oefening
Data en plaatsen Dates et lieus
  • 14 april 2016 om 20.00; Kasteellaan 17, 3454 Rummen
  • 28 juni 2016 om 20u30 Ginstraat 31, Tongeren (De kleine graaf) (Organisatie door Tofamed)
  • 20 september 2016 Sint-Jozefslaan 79 te Mol
  • 27 september 2016  Rechterstraat 6 te Kuringen
    (duur: 2 u)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. Dr. Gilbert GG Donders, gynaecoloog
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een multidisciplinaire vormingsavond over vaginale schimmelinfecties, bacteriële vaginale infecties en vaginose. Er wordt vertrokken vanuit een overzicht van de oorzaken en symptomen van vaginale infecties. Vervolgens worden de onderliggende oorzaken en de behandeling van dergelijke infecties uitgebreid toegelicht, met name de behandeling met antibiotica, antimycotica en probiotica.