16-161-001

Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond /

Pourquoi avons-nous 2 oreilles et seulement 1 bouche ?

Uniek nummer Numéro unique 16-161-001
Domein Domaine C
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Waarom we 2 oren hebben en slechts 1 mond / Pourquoi avons-nous 2 oreilles et seulement 1 bouche ?
Organisator Organisateur Farma vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 22/10/2016 – 16u-17u  (FR)
zondag 23/10/2016 – 14u30-15u30 (NL)
Paleis 1 – Heizel – Brussel (ter gelegenheid van Pharmanology 2016)

(Duur 1uur)
Taal/Talen Langue(s) NL&FR
Website Site web
Spreker Orateur Gilles Delvaux (FR)
Frederik Imbo (NL)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
De meeste conflicten hebben misverstanden in onderlinge communicatie als oorzaak. Ook in de apotheeksetting is communicatie van primordiaal belang. Het overkomt namelijk iedereen wel eens: je bedoelt het goed, maar de andere partij interpreteert het anders, of – nog erger – helemaal ‘verkeerd’. 
Hoe moet je precies uitdrukken wat je bedoelt? Hoe komt het toch dat die ander mij niet begrijpt? En luisteren, hoe doe je dat precies? De algemene spelregels en valkuilen in de communicatie worden op een rijtje gezet. De presentatie leert je nadenken over je eigen manier van communiceren zodat je dit kan meenemen naar de praktijk.